Rörbockning - Svetsning - Ändformning - Håltagning - Stålrörsstativ - Tillverkning av kompletta produkter

Kvalitet

Sedan 2008 har Lago Industri AB ett kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001.  » Se vårt certifikat.