Rörbockning - Svetsning - Ändformning - Håltagning - Stålrörsstativ - Tillverkning av kompletta produkter

Ändformning

Företaget har två ändformningsmaskiner i vilka man bland annat kan krympa, vulsta och kraga rör. Vår senaste ändformare är så kraftfull att vi, med vissa begränsningar, kan ändforma rör upp till 130mm i diameter.